Nowsze wersje oprogramowania dla dekoderów zmieniły nieco zasady dopasowywania trybów rozdzielczości od których zależy czy elementy GUI będą widoczne na wyjściu HDMI lub Euro/SCART. Kontrola nad bieżącym trybem została przekazana całkowicie w ręce użytkownika, co oznacza, że dekoder pamięta i stosuje ostatnio wybraną rozdzielczość (podczas wyłączania/włączania do prądu, opuszczania trybu oszczędzania energii [STANDBY]) BEZ sprawdzania podłączenia kabla HDMI.

Automatyczne dopasowanie rozdzielczości ma miejsce jedynie w trakcie procesu instalacji (kiedy wykonywane jest skanowanie sieci, wybór rodzaju ekranu, itp.). Podłączenie dekodera do innego odbiornika TV może wymagać zmiany bieżącej rozdzielczości – np. dekoder pracował podłączony do TV HD w trybie 1080i,  został przeniesiony i podłączony do TV SD PAL (gdzie potrzebny jest tryb 576i), użytkownik powinien skorzystać z przycisku pilota do zmiany rozdzielczości, aby przełączyć się w tryb który umożliwi poprawne wyświetlanie wszystkich elementów aplikacji (MENU, EPG, TiViK). Informacje o aktualnym trybie wyświetlane są w postaci małego okienka w prawej górnej części ekranu:Jeżeli zdarzy się sytuacja, że po włączeniu dekodera nie będą widoczne elementy menu, EPG (czyli GUI), należy wykonać następujące czynności:

  1. Nacisnąć przycisk [EXIT] na pilocie od dekodera (co spowoduje zamknięcie wszelkich aktywnych ale niewidocznych elementów)
  2. Nacisnąć przycisk zmiany rozdzielczości dwa razy (pierwsze naciśnięcie wyświetla tylko informacje o bieżącym ustawieniu, dopiero kolejne wymusza zmianę)
  3. Zaczekać 5-10 sekund, co wystarcza do wprowadzenia zmiany i rekonfiguracji połączenia z TV
  4. W przypadku braku powodzenia powtórzyć operację (maksymalnie 4 razy – aplikacja oferuje bowiem następujące tryby :1080i, 576p, 576i, 720p)                                                                                                                                                                                                                        Przycisk zmiany rozdzielczości:  PILOT "MAŁY"                                                                                                 PILOT "DUŻY"