Powyższy schemat przedstawia elementy potrzebne do prawidłowej pracy dekodera EVIO w sieci dostarczającej usługi IPTV, są to kolejno:

  1. Serwisy TV/Radio – tworzące ofertę operatora, rozsyłane poprzez sieć jako transmisje multicast
  2. Lista kanałów oraz EPG – oba zestawy danych również nadawane jako multicast; lista kanałów zawiera informacje o tym jakie serwisy mogą zostać odebrane przez dekoder oraz ich parametry, EPG zaś dostarcza opisy aktualnych oraz przyszłych audycji (stanowi zamiennik gazety z programem TV)
  3. Serwer DHCP – a dokładniej opcja nr.224 która przekazuje do dekodera adres skąd można odczytać listę kanałów oraz EPG; ponadto opcje wskazujące serwer czasu, DNS – czyli najczęściej podawane parametry dla użytkowników
  4. Aktualizacja oprogramowania – wymiana aplikacji na dekoderze odbywa się również z użyciem sieci IP (i multicast); nowe wersje aplikacji mogą zostać wprowadzone  do sieci w dowolnym momencie, zaś dekoder automatycznie (lub na życzenie użytkownika) dokona wymiany oprogramowania

Dekoder zawiera aplikację (typu Carbo) udostępniającą użytkownikom menu do sterowania zachowaniem dekodera, EPG, funkcje PVR/Timeshift oraz przeglądarkę do korzystania z portalu TIVIK. Ze strony operatora należy więc dostarczyć: transmisje/strumienie multicast oraz dodać wpis w konfiguracji serwera DHCP