Portal TiViK umożliwia modyfikację niektórych elementów przez operatora (OFERTA oraz OPERATOR.TV). Zmiana odbywa się poprzez dokonanie wpisów do plików typu XML, a następnie odesłanie ich do EVIO lub umieszczenie w swojej sieci i podanie tylko ich adresów (linków URL). W obu przypadkach to operator decyduje co zostanie zaprezentowane abonentom.

Pliki z danymi są przygotowywane oraz pozostają w sieci operatora – do EVIO trafia informacja o lokalizacji. Opisy powinny być przygotowane w zwartej formie, jako główne punkty oferty czy elementów nagrania.

FORMAT OPISANIA DANYCH

Plik XML ze strukturą podaną w szablonach, kodowanie znaków UTF-8

 

ELEMENTY PODLEGAJĄCE MODYFIKACJI1) Oferta operatora : opis aktualnych propozycji dla abonentów, okresowe promocje, wdrożenie nowych usług, adres kontaktowy do Biura Obsługi Abonenta (obecny limit to 2 pozycje)


2) Operator.TV : lokalne oraz własne nagrania, reportaże operatora; materiały reklamowe usługodawców; posiedzenia rady miasta/gminy, itp.  (obecny limit: 3 kategorie po 6 elementów w każdej)offer_template.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<!-- Plik agregujący opisy głównych ofert operatora.
Dopuszczalne są max. 2 pozycje, jezeli któraś z nich nie zostanie
podana, na ekranie będzie w tym miejscu widoczne tło strony.
-->

<!-- Głównym elementem dokumentu jest <offer> zawierający atrybut 'version', który
służy do wykrycia zmian w pliku. Kolejne pliki (z nowymi lub zmienionymi wpisami)
powinny nadawać temu atrybutowi różne wartości (nie powinny one jednak zawierać
polskich znaków), np.:

dokument z oferta z dn 10.01 będzie identyfikowany poprzez:
<offer version="evio1001">

zaś nowa oferta przygotowana kilka dni później 20.01 może podać:
<offer version="evio2001">
-->
<offer version="evio00">
<!-- Opis oferty może zawierać max. 2 pozycje. -->
<article>
<!-- Każda z opisów oferty wymaga podania poszczególnych elementów:
- <link_image> : odnośnika do obrazka powiązanego z opisem
(sam obrazek powinien być przechowywany i dostępny w sieci operatora)
- <header> : nagłówek/tytuł oferty
- <content> : treść opisu
-->
<link_image>http://www.holahola.pl/1244.jpg</link_image>
<header>MOC ATRAKCJI</header>
<content>Zapraszamy na świąteczne .....</content>
</article>

<article>
<link_image>http://www.holahola.pl/1400.jpg</link_image>
<header>USŁUGA Myślę o Tobie</header>
<content>W dziejszym dniu najserdeczniejsze życzenia ...</content>
</article>

<contact>
<!-- Dodatkowym elementem prezentowanym na stronie ofertowej
jest adres pod którym zainteresowany abonent może uzyskać
więcej informacji lub zamówić usługę. Poszczególne pola to:
- <name> : nazwa operatora
- <phone> : telefon kontaktowy (Biuro Obsługi Abonenta)
- <mail> : adres e-mail do kontaktów z abonentami
-->
<name>EVIO Polska sp. z o.o</name>
<phone>22 100 900</phone>
<mail>evio@evio.pl</mail>
</contact>

</offer>

operator_template.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<!-- Plik grupujący materiały video udostępniane przez operatora.
Są one podzielone na 3 kategorie z których każda może zawierać
do 6 filmów.
-->

<!-- Głównym elementem dokumentu jest <operator> zawierający atrybut 'version', który
służy do wykrycia zmian w pliku. Kolejne pliki (z nowymi lub zmienionymi wpisami)
powinny nadawać temu atrybutowi różne wartości (nie powinny one jednak zawierać
polskich znaków), np.:

dokument z listą materiałów z dn 10.01 będzie identyfikowany poprzez:
<offer version="evio1001">

zaś nowy zestaw przygotowany kilka dni później 20.01 może podać:
<offer version="evio2001">

Element <operator> zawiera pozycje opisujące kolejne materiały, wraz
z przypisaniem ich do kategorii/zakładek - jak wspomiano wyżej
obecnie obowiązującym limitem są 3 kategorie, w każdej po
max. 6 materiałów
-->
<operator version="evio00">

<!-- WAŻNE ! Atrybut 'bookmark' może zawierać maksymalnie 9 znaków.
Służy on do przypisania danego filmu/materiału do jeden z kategorii/zakładek.
Ich nazwa może być dowolna, jednak należy pamiętać, że dopuszczalne
jest zastosowanie max. 3 różnych kategorii - a więc i różnych nazw
(warto zwrócić uwagę na poprawne wpisy - błedy tzw. literówki mogą spowodować
pojawienie się niechcianych kategorii)
-->
<movie bookmark="NEWS">
<!-- Każdy materiał/film pozwala na podanie krótkiego opisu, oraz
zdjęcia. Sam materiał pozostaje w zasobach operatora, podany jest
wyłącznie adres URL wskazujący na jego lokalizację (podobnie w przypadku
miniatury).
Metriały umieszczone są na ekranie w kolejności w jakiej zostały
zapisane w pliku XML.

Poszczególne elementy opisujące każdy z materiałów to:
- <cover_image> : obrazek miniatura (okładka filmu) - zalecany rozmiar
to 213x117, jeżeli będzie on większy zostanie pomniejszony
- <header> : tytuł filmu (nagłówek)
- <description> : opis czego dotyczy film
- <url> : link do lokalizacji gdzie dostępny jest materiał
-->
<cover_image>http://serwer.nasz.srv/COVERS/aaaaa.jpg</cover_image>
<header>Nasze Wybory !!</header>
<description>Drogi Marszałku, Wysoka Izbo. PKB rośnie. Z drugiej strony, rozszerzenie naszej działalności rozszerza nam efekt dalszych poczynań.
Troska organizacji, a także dokończenie aktualnych projektów pomaga w określaniu postaw uczestników wobec zadań stanowionych przez organizację.</description>
<url>http://serwer.nasz.srv/MOVIES/NEWS/wybory_01.mp4</url>
</movie>

<movie bookmark="NEWS">
<cover_image>http://serwer.nasz.srv/COVERS/bbbbb.jpg</cover_image>
<header>A jednak biorą !!</header>
<description>Prawdą jest, iż wyeliminowanie korupcji wymaga niezwykłej precyzji w tym zakresie spełnia istotną rolę w
przygotowaniu i określenia systemu finansowego zmusza nas do wniosku, iż zmiana przestarzałego systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom.
Już nie możemy zdradzać iż konsultacja z powodu kolejnych kroków w kształtowaniu kierunków rozwoju.</description>
<url>http://serwer.nasz.srv/MOVIES/NEWS/korupcja_90.mp4</url>
</movie>

....
<!-- ! Zmiana dla 'bookmark' co powoduje przypisanie materiału do innej kategorii/zakładki -->
<movie bookmark="WYWIADY">
<cover_image>http://serwer.nasz.srv/COVERS/ccccc.jpg</cover_image>
<header>Jak to Jan po świecie chadzał ...</header>
<description>Zawżdy z dom nikt nigdy nie czytano w dalekim mieści kończył nauki, końca doczekał nareszcie.
Wbiega i wnuk mają od przodków wiarę prawa i posępny obok Jegomościa. Między nim odszedł, wyskoczył na pacierz wieczorny,
pomału usnął ostatni w miechu. Starzy na młodzież Tadeuszowi wrzasnął tuż przy boku miał, w domu ziemię ojczystą której nigdy nie odmówi.
To mówiąc spojrzał zyzem, gdzie nie będziesz przy ludziach, i książki. Wszystko bieży ku studni. najlepiej z pastwisk
razem ja i obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek wysiadł z kahałem, Juracha z kształtu,
jeśli nasza młodzie wyjeżdża za domem urządzał wieczerzę. on znowu je tak się kołem.</description>
<url>http://serwer.nasz.srv/MOVIES/INTERVIEW/jan_n_07.mp4</url>
</movie>

<movie bookmark="WYWIADY">
<cover_image>http://serwer.nasz.srv/COVERS/ddddd.jpg</cover_image>
<header>Wyprawa przez zalew</header>
<description> Kiedy się może Dobro jest Dobro, będzie przeciwne prawidłom rozumu.
Alboż sobie zaś, gdyby owe wyżej namienione spekulacyjne dowody przyjaźni najdoskonalszej.
Albowiem najrealniejsza sama przez świętość w naturze swojej natury lub przyrachowane.
W przyczytaniu czynu ale je znaczą u pospólstwa zwyczajne: jo w rzeczy zasługi, któreśmy względem swego
charakteru z powszechności domyślić się stosownie do moralności jaki występek ukarała, wykonywa mszczące kary.</description>
<url>http://serwer.nasz.srv/MOVIES/INTERVIEW/zalew_12_01_09.mp4</url>
</movie>

....

<!-- ! Zmiana dla 'bookmark' co powoduje przypisanie materiału do innej kategorii/zakładki -->
<movie bookmark="PLOTKI">
<cover_image>http://serwer.nasz.srv/COVERS/eeeee.jpg</cover_image>
<header>Adam znowu z Ewą !!</header>
<description>Sędzia szedł z Piotrowskim Maleski z dom i dalszych replik stronom dzisiaj do ojca swojego
i długie zwijały się drzwiczki Świeżo trącone. blisko naszego młodziana. Uczepiwszy falbaną o śmierci syna.
Brał dom nikt lepiej się dawniej było widać.</description>
<url>http://serwer.nasz.srv/MOVIES/GOSSIP/ae_19c0.mp4</url>
</movie>

</operator>