W celu zamówienia dosyłu kanałów TV w ramach usługi eCDN, po zalogowaniu do systemu eBOO (http://eBOO.evio.pl) wybieramy zakładkę Moje kanały CDN, a następnie po prawej stronie klikamy przycisk Dodaj kanały.

 

Ze wszystkich dostępnych kanałów TV wybieramy te, które chcemy odbierać od EVIO w ramach usługi eCDN, zaznaczając pole przy wybranym kanale. Po zaznaczeniu wszystkich programów, które chcemy odbierać przez eCDN klikamy w przycisk Dodaj wybrane

W tym miejscu jeśli będzie taka potrzeba, możemy dodawać jeszcze inne programy, jeśli na wyświetlonej liście programów po lewej stronie zabrakło programów, które chcemy odbierać przez eCDN. W tym celu ponownie klikamy przycisk Dodaj kanałyi wybieramy kolejne programy z wyświetlonej listy.

Po skompletowaniu pełnej listy programów, gdy ponownie klikniemy przycisk Dodaj wybrane, wszystkie kanały które zaznaczyliśmy wyświetlą się w zbiorczej tabeli. W celu rozpoczęcia realizacji procesu zamawiania wybranych kanałów, należy nacisnąć przycisk Złóż zamówienie.


 

W wyświetlonym oknie składanie zamówienia, można dopisać dodatkowe uwagi do zamówienia (pole uwagi nie jest obowiązkowe). Po sprawdzeniu, czy wszystkie wybrane programy się zgadzają się, należy zatwierdzić zamówienie, przyciskiem Zatwierdź na dole, po prawej stronie.

 

Po zatwierdzeniu zamówienia, wyświetlony zostanie komunikat o jego przyjęciu, a następnie w zakładce Zamówienia CDN pojawi się nowe zamówienie:

 

Szczegóły zamówienia można sprawdzić klikając po prawej stronie w link Pokaż:

W oknie szczegółów zamówienia, można sprawdzić status poszczególnych, zamówionych kanałów.

W przypadku, jeżeli dział techniczny EVIO dokona zmian w zamówieniu (np. odrzuci realizację zamówienia dla kanałów aktualnie niedostępnych w usłudze) status zamówienia zostanie zmieniony na Skorygowane. Wchodząc ponownie w szczegóły zamówienia, widzimy listę kanałów, zaakceptowaną przez EVIO do realizacji.

Kanały o jakie zostało skorygowane zamówienie można również przejrzeć przechodząc do zakładki Moje kanały CDN. Kanały usunięte z zamówienia przez dział techniczny EVIO będą miały status Nowy. Kanały gotowe do uruchomienia będą natomiast posiadały status „Realizacja (dodanie)

Jeżeli zamówienie zostało skorygowane przez dział techniczny EVIO, w celu kontynuowania jego realizacji operator powinien je ponownie zaakceptować, klikając w przycisk Akceptuj korektę, lub może anulować zamówienie przyciskiem Odrzuć zamówienie.

Na każdym etapie można śledzić status realizacji zamówienia, wchodząc w szczegóły zamówienia po prawej stronie ekranu. Dla każdego kanału TV widoczny jest status realizacji zamówienia jak poniżej:

Oczekuje na akceptację oznacza, że zlecenie nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji.

Oczekuje na zgodę nadawcy
oznacza, że do nadawcy została wysłana prośba o zgodę na dosył danego kanału do sieci operatora i zgoda ta jeszcze do EVIO nie wpłynęła.

Oczekuje na upoważnienie oznacza, że operator nie dostarczył do EVIO upoważnienia na odbiór kanału. Opiekun klienta skontaktuje się w tej sprawie z operatorem aby uzupełnić brakujące dokumenty.

Oczekuje na oświadczenie 
oznacza, że operator nie dostarczył do EVIO oświadczenia, o posiadaniu licencji od nadawcy na reemisje danego kanału. Opiekun klienta skontaktuje się w tej sprawie z operatorem by uzupełnić dokumenty.

Oczekuje na uruchomienie oznacza, że wszystkie potrzebne dokumenty zostały skompletowane, i dział techniczny EVIO jest w trakcie uruchamiania dosyłu danego kanału.

Uruchomiony oznacza, że zamówienie na kanał zostało zrealizowane a dany kanał jest już dosłany do Operatora.

W momencie gdy wszystkie kanały z danego zamówienia zostaną uruchomione i są dosyłane do operatora, zamówienie uzyskuje status Zrealizowane, co można sprawdzić w zakładce Zamówienia CDN

Wszystkie zamówione kanały posiadają status Uruchomiony

Proces realizacji zamówienia kanałów w usłudze eCDN zostaje zakończony.