CA - Conditional Access - System warunkowego dostępu. Według uprawnień użytkownika system umożliwia dostęp do wykupionych kanałów. Zwykle wymaga karty z chipem, która jest autoryzowana przez system do deskramblowania (dekodowania) wybranych pakietów definiowanych przez AC (Access Criteria).

DRM - Digital Rights Management - System zarządzania cyfrowymi prawami. Według uprawień użytkownika przydzielana jest licencja umożliwiająca odbiór wykupionych kanałów przy określonych warunkach (czas ważności licencji, ilość odtworzeń, itp.). Zwykle nie wymaga karty, chodzi o kompletnie softwarowe rozwiązanie jednak wymaga kanału zwrotnego. Licencja jest w odróżnieniu od systemów CA dostarczana innym kanałem komunikacyjnym niż chroniony kontent.

 

 

ca-drm