W przypadku kiedy operator nie odbiera zaszyfrowane kanały telewizyjne bezpośrednio z sieci eCDN istnieje możliwość zastosowania własnego scrambler’a. Taka konfiguracja umożliwia niezależne przygotowanie sygnału dla sieci operatora. Wymaga jednak połączenie z serwerami EVIO, co zapewni poprawne deszyfrowanie kanałów oraz zarządzanie prawami abonentów.

ExScrambler

ECM generator (ECMG) może być dostarczony w postaci dedykowanego serwera, który należy zainstalować w stacji czołowej operatora lub można korzystać z ECMG dostępnego w stacji czołowej Evio. Połączenie pomiędzy stacjami czołowymi realizowane jest za pomocą VPN.