EVIO w usłudze EVIO-CDN stosuje z góry ustaloną numerację dla wysyłanych serwisów TV/Radio (oraz metadanych – EPG, lista kanałów, aktualizacje), co oznacza iż nie ma możliwości przygotowania transmisji zamówionych kanałów w adresacji podanej przez operatora.

Jeżeli istnieje taka konieczność – stosowane przez EVIO adresy multicast kolidują z transmisjami już dostępnymi w sieci operatora – można rozwiązać taki konflikt poprzez zmianę adresacji, do czego z kolei można zastosować:

  • dvblast (http://www.videolan.org/projects/dvblast.html) - program dedykowany do poważniejszych zmian w strukturze serwisów (zmiana PID, SID), można jednakże skorzystać z niego również do opisywanego zadania np.:
    • serwis transmitowany przez EVIO – [TV Moja] 235.100.1.1:5000 (odbierany na interfejsie sieciowym 192.168.100.1)
    • adresacja wymagana przez operatora - [TV Moja] 229.1.100.1:2500 (do wysłania przez interfejs sieciowy 192.168.100.2)
./dvblast -D 235.100.1.1:5000/udp/ifaddr=192.168.100.1 -c MojaTV.dvblast

zawartość pliku konfiguracji MojaTV.dvblast (zakładamy, że [Service ID] = 100):

229.1.100.1:2500@192.168.100.2/udp/ttl=4  1 100

 

  • multicat ((http://www.videolan.org/projects/multicat.html) – narzędzie pozwala na dokonanie zmiany adresacji pojedynczego kanału, jeżeli dotyczy to większej liczby serwisów należy uruchomić kilka instancji programu, każdą z odpowiednimi opcjami, np.:
    • serwis transmitowany przez EVIO – [TV Moja] 235.100.1.1:5000(odbierany na interfejsie sieciowym192.168.100.1)
    • adresacja wymagana przez operatora - [TV Moja] 229.1.100.1:2500 (do wysłania przez interfejs sieciowy192.168.100.2)
./multicat -u -U @235.100.1.1:5000/ifaddr=192.168.100.1   229.1.100.1:2500@192.168.100.2/ttl=8