Wszelkie transmisje serwisów TV/Radio, dodatkowych danych niosących informację o liście kanałów, EPG, aktualizacjach oprogramowania przesyłane są jako multicast.


Dodatkowo w celu monitorowania stanu połączenia wykorzystuje się zapytania typu ICMP.