W trakcie konfiguracji połączenia EVIO proponuje zestawienia ścieżki (routing unicast) za pomocą której można monitorować stan połączenia, a tym samym reagować w momencie pojawienia się zakłóceń.

Narzędziem, które do tego służy jest SmokePing (http://www.smokeping.pl/).