Warto skorzystać z programu VLC (http://www.videolan.org/vlc/) i uruchomić go na komputerze podłączonym do miejsca gdzie odbieramy IPTV – wcześniej należy uzyskać informację o adresie multicast przykładowego kanału/serwisu.

Mając takie dane (np. program [Moja TV] to adres 230.100.100.10 : 4500) wykonujemy kolejno:

  1. Uruchamiamy program VLC
  2. Wybieramy opcję z menu [Plik]->[Otwórz strumień w sieci]
  3. Zostanie wyświetlone okno w którym podajmy uzyskany wcześniej adres i zatwierdzamy naciskając przycisk [Odtwarzaj]

 

Po chwili, jeżeli tylko wybrany program dociera do nas zobaczymy do na ekranie. Jeżeli nic nie widzimy, warto spróbować powtórzyć całą operację 2, 3 razy oraz dodatkowo przed wskazaniem i uruchomieniem odtwarzania programu otworzyć dodatkowe okno gdzie zobaczymy powiadomienia o błędach – jest opcja menu [Narzędzia]->[Komunikaty]