1. Rejestracja przez eBOK


Opcja przeznaczona dla użytkowników bez dekoderów dostarczanych przez EVIO lub braku portalu Twój TiViK

Na portalu eBOK operatora usługi należy się zalogować za pomocą loginu i hasła przekazanego przez operatora. 


a) Wybierz Usługi z menu po lewej stronie

b) Za pomocą przycisku Wygeneruj kod aktywujący wygeneruj kod

c) Wpisz kod do aplikacji w telefonie lub tablecie2. Rejestracja przez dekoder


Opcja przeznaczona dla użytkowników korzystających z dekoderów i usług telewizyjnych dostarczanych przez EVIO. W aplikacji Twój TiViK należy wybrać aplikację Telewizja mobilna. W przypadku kiedy usługa jest aktywowana, pojawia się na ekranie kod aktywacji, który potrzebne jest wpisać do aplikacji w telefonie. 


Jeśli kod się nie pojawia, wymagany jest kontakt z operatorem usługi w celu aktywacji usługi.