Błędy "rozruchowe" wynikające z błędnej konfiguracji sieci.


600 – Brak połączenia z siecią - – dekoder nie znalazł aktywnej sieci i nie ustanowił fizycznego połączenia.

Zalecenia: Proszę podłączyć aktywną końcówkę sieci (RJ-45) do dekodera


700 – Błąd serwera DHCP – fizyczne połączenie zostało ustanowione, lecz brak komunikacji w warstwie sieciowej. Dekoder nie pobrał adresu IP.

Zalecenia: Proszę sprawdzić komunikację w warstwie sieciowej oraz ustawienia serwera DHCP.


800 – Brak listy kanałów (presets) - lista kanałowa nie dociera do dekodera na wskazanej przez serwer DHCP grupie multicastowej

Zalecenia: Proszę sprawdzić poprawność konfiguracji opcji _224 na serwerze DHCP. Proszę zwrócić szczególną uwagę na PID listy kanałowej znajdujący się po pierwszym adresie grupy multicastowej oraz na wszystkie separatory;


Błędy występujące podczas pracy dekodera:


Błąd E-0 – Brak sygnału. Sieć została odłączona. Odtwarzany serwis został wyłączony – należy to rozumieć jako całkowity zanik sygnału na odtwarzanym kanale (brak tablic BAT, CAT oraz streamu).

Zalecenia: Proszę sprawdzić czy do dekodera jest prawidłowo doprowadzona sieć z grupami mulicastowymi.


Błąd E-8 – Brak PID –ów Audio i Video lub kanał zakodowany. Serwis jest zaszyfrowany (Marlin-DRM) lub łącze jest w złej kondycji.

Zalecenia: Przy wyświetlonym na stałe komunikacie E-8 proszę sprawdzić czy dekoder ma uprawnienia do odtwarzania serwisu (SORT). Jeżeli natomiast komunikat pojawia się i znika w krótkim odstępie czasu lub po przełączeniu na inny kanał i po powrocie na kanał z błędem to zalecana jest tu diagnostyka sieci pod kątem gubienia pakietów, opóźnień lub zapchanego łącza. Najczęstszą przyczyną jest tu ustawienie kolejkowania pakietów, loadbalancing na głównych węzłach sieci lub skonsumowanie całego pasma sieciowego. Należy pamiętać by dekoder miał zawsze dostępne ok. 30Mbps pasma sieciowego na kontent TV jaki jest do niego wysyłany.


Błąd E-12- Kanał niedostępny

Kanał nie dekoduje się z powodu braku licencji w dekoderze. Sprawdzić czy wykupiono i przydzielono uprawnienia, jeśli tak, a błąd nadal występuje, zrestartować urządzenie lub przynajmniej wyłączyć do trybu czuwania (Stand-by).