Zgodnie z instrukcją wdrożeniową przedstawiono dwie konfiguracje wg modeli wdrożeniowych:


DCRS-5960-28T-DC

SoftWare Version 7.0.3.1(R0244.0048)
HardWare Version 2.0.2


Model Statyczny:

1) Konfiguracja vlanu połączeniowego z EVIO XXXX i sieci źródeł

vlan XXXX
   name EVIO-import-eTV

interface vlan XXXX

  description IC-to-Evio-static

   ip address 192.168.176.254 255.255.252.0

   ip address 192.168.x.2 255.255.255.248 secondary

   ip pim sparse-mode passiveinterface Ethernet1/1
   description IC-to-Evio-static
   switchport mode trunk
   switchport trunk allowed vlan XXXX


2) Konfiguracja vlanu dla STB

vlan YYYY
   name STB

interface vlan YYYY
   ip address y.y.y.1 255.255.255.0
   description STB-client
   ip pim sparse-mode
   ip igmp version 2


3) Konfiguracja interfejsu loopback i wskazanie go jako adresu RP (switch staje się RP)

interface loopback 1
   ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip pim rp-address 10.1.1.1

4) Konfiguracja routingu statycznego do serwera monitoringu EVIO

ip route 10.10.1.17 255.255.255.255 192.168.x.1

6) Inne

ip routing
ip multicast-routing

Model Dynamiczny:

1) Konfiguracja vlanu połączeniowego z EVIO XXXX

vlan XXXX
   name EVIO-import-eTV

interface vlan XXXX

   description IC-to-Evio-dynamic
  ip address 192.168.x.2 255.255.255.248

   ip pim sparse-mode


interface Ethernet1/1
   description IC-to-Evio-dynamic
   switchport mode trunk
   switchport trunk allowed vlan XXXX

2) Konfiguracja vlanu dla STB

vlan YYYY
   name STB

interface vlan YYYY
   ip address y.y.y.1 255.255.255.0
   description STB-client
   ip pim sparse-mode
   ip igmp version 2

3) Wskazanie RP Evio

ip pim rp-address 10.100.110.x

4) Konfiguracja routingu statycznego do serwera monitoringu EVIO i sieci źródeł

ip route 10.10.1.17 255.255.255.255 192.168.x.1

ip route 192.168.176.0 255.255.252.0


5) Routing do RP EVIO

ip route 10.100.110.x 255.255.255.255 192.168.x.1

6) Inne

ip routing
ip multicast-routing