Zgodnie z instrukcją wdrożeniową przedstawiono dwie konfiguracje wg modeli wdrożeniowych:


Quidway S6700-24-EI

Software Version : VRP (R) Software, Version 5.130 (V200R003C00SPC300)


Model Statyczny:

1) Konfiguracja vlanu połączeniowego z EVIO XXXX i sieci źródeł

vlan XXXX
   description EVIO-import-eTV

interface vlanifXXXX
   ip address 192.168.176.254 255.255.255.0
   ip address 192.168.x.2 255.255.255.248 sub
   description IC-to-Evio-static
   pim silent
   pim sm

interface GigabitEthernet0/0/1
   description IC-to-Evio-static
   port link-type trunk
   port trunk allow-pass vlan XXXX

2) Konfiguracja vlanu dla STB

vlan YYYY
   description STB

interface vlanifYYYY
   ip address y.y.y.1 255.255.255.0
   description STB-client
   pim sm
   igmp enable

3) Konfiguracja interfejsu loopback i wskazanie go jako adresu RP (switch staje się RP)

interface loopback 0
   ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
   pim sm

pim
   static-rp 10.1.1.1 preferred

4) Konfiguracja routingu statycznego do serwera monitoringu EVIO


ip route-static 10.10.1.17 255.255.255.255 192.168.x.1

6) Inne

multicast routing-enable

Model Dynamiczny:

1) Konfiguracja vlanu połączeniowego z EVIO XXXX

vlan XXXX
   description EVIO-import-eTV

interface vlanifXXXX
   ip address 192.168.x.2 255.255.255.248
   description IC-to-Evio-dynamic
   pim sm

interface GigabitEthernet0/0/1
   description IC-to-Evio-static
   port link-type trunk
   port trunk allow-pass vlan XXXX

2) Konfiguracja vlanu dla STB

vlan YYYY
   description STB

interface vlanifYYYY
   ip address y.y.y.1 255.255.255.0
   description STB-client
   pim sm
   igmp enable

3) Wskazanie RP Evio

pim
   static-rp 10.100.110.x preferred

4) Konfiguracja routingu statycznego do serwera monitoringu EVIO i sieci źródeł

ip route-static 10.10.1.17 255.255.255.255 192.168.x.1
ip route-static 192.168.176.0 255.255.252.0 192.168.x.1


5) Routing do RP EVIO

ip route-static 10.100.110.x 255.255.255.255 192.168.x.1

6) Inne

multicast routing-enable