Zgodnie z instrukcją wdrożeniową przedstawiono dwie konfiguracje wg modeli wdrożeniowych:

Model Statyczny:

1) Konfiguracja vlanu połączeniowego z EVIO XXXX i sieci źródeł

vlan XXXX
  name EVIO-import-eTV

interface vlan XXXX

  ip address 192.168.176.254 255.255.252.0

  ip address 192.168.x.x 255.255.255.248 secondary

  ip pim passive

  description IC-to-Evio-static
  ip pim sparse-mode

interface Ethernet1/1
  description IC-to-Evio-static
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan XXXX


2) Konfiguracja vlanu dla STB

vlan YYYY
  name STB

interface vlan YYYY
  ip address y.y.y.y 255.255.255.0
  description STB-client
  ip pim sparse-mode
  ip igmp


3) Konfiguracja interfejsu loopback i wskazanie go jako adresu RP (switch staje się RP)

interface loopback 0
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  ip pim sparse-mode

ip pim rp-address 10.1.1.1 override

5) Inne

ip routing
ip multicast-routing

Model Dynamiczny:

1) Konfiguracja vlanu połączeniowego z EVIO XXXX

vlan XXXX
  name EVIO-import-eTV

interface vlan XXXX

  ip address 192.168.x.x 255.255.255.248

  ip pim passive

  description IC-to-Evio-dynamic
  ip pim sparse-mode


interface Ethernet1/1
  description IC-to-Evio-dynamic
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan XXXX

2) Konfiguracja vlanu dla STB

vlan YYYY
  name STB

interface vlan YYYY
  ip address y.y.y.y 255.255.255.0
  description STB-client
  ip pim sparse-mode
  ip igmp

3) Wskazanie RP Evio

ip pim rp-address 10.100.100.1

4) Konfiguracja routingu statycznego do sieci źródeł


ip route 192.168.176.0 255.255.252.0 192.168.x.x


5) Routing do RP EVIO

ip route 10.100.100.1 255.255.255.255 192.168.x.x

6) Inne

ip routing
ip multicast-routing