Dekoder oprócz obsługi języka polskiego (napisy w menu, komunikaty dla użytkownika), pozwala również na przełączenie się na język angielski. Po przypadkowym przełączeniu na język angielski, w każdej chwili można przywrócić język polski korzystając z opcji: [YOUR PREFERENCES]->[LANGAGE OPTIONS]->[ON-SCREEN LANGUAGE]