Jeżeli audycja nadawana jest z dźwiękiem przestrzennym (wielokanałowym), sygnał cyfrowy audio jest zakodowany w systemie Dolby Digital / AC3 i w takiej postaci przekazywany bezpośrednio do telewizora lub zestawu kina domowego. W tym trybie pracy nie ma możliwości regulowania głośności sygnału cyfrowego za pomocą pilota dekodera. Głośność należy regulować pilotem telewizora lub kina domowego, które odtwarzają dźwięk przestrzenny (na 3 lub więcej głośników).

Jeżeli użytkownik nie wykorzystuje dźwięku przestrzennego, dekoder można przełączyć w tryb STEREO, który dekoduje sygnał wielokanałowy na dźwięk stereo (2 głośniki) i wtedy głośność można regulować pilotem dekodera.

Tryb dekodowania dźwięku można zmienić w menu dekodera [USTAWIENIA] -> [TRYB DŹWIĘKU]