Dekoder zawsze umożliwia korzystanie ze wszystkich kanałów oferowanych przez operatora. Możliwe jest jednak utworzenie własnych zestawów ulubionych programów (tzw. listy ulubionych – w menu [LISTY ULUBIONYCH KANAŁÓW]), które zawierają jedynie kilka z nich.

Po przełączeniu się na taką listę zmiana programu oznacza przełączenie jedynie pomiędzy nimi, tak więc jeżeli lista zawiera np. 5 kanałów, użytkownik może mieć wrażenie ograniczenia oferty.

Aby ponownie przełączyć się na pełną listę, lub inny zestaw – wystarczy w momencie kiedy oglądamy audycję, a na ekranie nie ma żadnych dodatkowych elementów, nacisnąć przycisk [OK]. Powoduje to wyświetlenie aktualnej listy kanałów, a jej zmiana możliwa jest za pomocą przycisków [PRAWO] lub [LEWO] i zatwierdzenie przyciskiem [OK].