EVIO Polska jest dostawcą usługi eCDN (w tym przypadku: udostępniania sygnału PPV), jednakże warunkiem jego otrzymania jest jak zawsze posiadanie podpisanej umowy licencyjnej na emisję programu z właściwym nadawcą.


EVIO nie ingeruje w umowy licencyjne pomiędzy Operatorem, a nadawcą programu i nie jest stroną umowy, a tylko technicznym dostawcą sygnału programów telewizyjnych.

EVIO może pobierać w takim przypadku opłatę techniczną za uruchomienie i utrzymanie sygnału.