W Portalu Operatora mogą Państwo pobrać zaktualizowane regulaminy i grafiki do promocji HBO Try&Buy. Ścieżka do plików:

Regulaminy: 

Pliki dla operatora -> Pliki dla modelu współpracy -> Dokumenty abonenckie -> Dokumenty związane z promocjami -> Świetlny Duet.

Grafiki:

Pliki dla operatora -> Pliki dla modelu współpracy -> Pliki graficzne -> Grafiki związane z promocjami -> Świetlny Duet.


Materiały znajdą Państwo również w załączeniu.

Materiały dla modelu współpracy STANDARD są odpowiednio oznaczone.