Dekoder eBox przechodzi w tryb standby standardowo po 3 godzinach od ostatniego użycia pilota.

Dodatkowo przez 30 sekund na ekranie telewizora wyświetla się powiadomienie o przejściu w tryb standby.

Dekoder wyłącza się (przechodzi w tzw. głęboki standby) po 12 godzinach od przejścia w tryb standby.

Istnieje możliwość ustawienia czasu, po którym nastąpi wyłączenie dekodera

MENU>USTAWIENIA>AUTO WYŁĄCZNIK>WYBÓR CZASU WYŁĄCZENIA DEKODERA ( czas wyłączenia urządzenia wybieramy prawym przyciskiem nawigacji )