BŁĄD E0: BRAK SIECI 

Upewnij się, że kabel sieciowy jest poprawnie podłączony  i że dekoder ma dostęp do sieci. 

Proszę sprawdzić okablowanie, czy nie jest niepoprawnie wpięte lub uszkodzone.


BŁĄD E1: NIEPOPRAWNY CZAS 

Czas na dekoderze jest niepoprawny. Poczekaj aż dekoder ustali poprawny czas. Jeśli błąd będzie nadal występować, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Dekoder odpytuje serwer NTP o poprawny czas. Jeśli będzie mieć z tym problem, będzie próbować do skutku.


BŁĄD E8: BRAK AUDIO I VIDEO

Wystąpił problem z dekodowaniem kanału. Sprawdź połączenie sieciowe lub zrestartuj dekoder. 


BŁĄD E12: BRAK UPRAWNIEŃ 

Nie posiadasz uprawnień do oglądania tego kanału.

Należy sprawdzić, czy poprawnie przypisano uprawnienia do konta klienta. Proszę zwrócić uwagę na daty rozpoczęcia opłaty oraz daty startu usług w gniazdku.


BŁĄD E2: BŁĄD POŁĄCZENIA Z SERWEREM

Wystąpił problem z połączeniem sieciowym do STB.

Błąd pojawia się w przypadku, gdy któreś z kolejnych urządzeń na sieci za pierwszym routerem/switchem, licząc od dekodera, nie łączy się poprawnie z internetem. Należy sprawdzić sieć.