1. W przypadku zgłoszenia przez abonenta awarii STB, należy zawsze w pierwszej kolejności:

  Sprawdzić STB na stanowisku testowym, czy rzeczywiście występują objawy uszkodzenia. Błędne ustawienia w konfiguracji dekodera nie będą traktowane przez serwis jako awaria. 

  WAŻNE:


  Serwis dekoderów wynajmowanych/zakupionych przez operatora prowadzony jest przez: 

  Logistyka EVIO Polska Sp. z o.o., 
  ul. Węglowa 1/3, budynek 2, piętro 1, pok. 11, 
  60-122 Poznań.

 2.  W przypadku potwierdzenia usterki dekodera zgłoszonej przez abonenta, należy postępować wg. następującej procedury w wariancie odpowiednim dla STB zakupionych/wynajmowanych od EVIO:

  Należy wypełnić właściwy PROTOKÓŁ SERWISOWY:     *Wzory protokołów stanowią załącznik do niniejszego artykułu.
  • STB WYNAJMOWANE "Protokol_serwis_WYNAJEM_eBOX.xls"
  • STB ZAKUPIONE "Protokol_serwis_ZAKUP_eBOX.xls"                                                                                                                                                                                        
   W protokole należy podać:
  • dane operatora, kontakt i adres na który STB mają zostać odesłane po serwisie,
  • datę zgłoszenia, MAC adres dekodera, model, opis uszkodzenia, załączone akcesoria                                                                                                                                                                                                        
 3. W celu nadania numeru RMA należy wysłać wypełniony protokół serwisowy w formacie xls  na adres pomoc@evio.pl.
 4. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej z nadanym przez EVIO numerem RMA należy umieścić ten numer na kartonie z dekoderami, a następnie przesłać urządzenia do naprawy na adres serwisu (wraz z wydrukowanym protokołem)

  Logistyka EVIO Polska Sp. z o.o., 
  ul. Węglowa 1/3, budynek 2, piętro 1, pok. 11, 
  60-122 Poznań

   
  UWAGA:
  Dostarczenie sprzętu do serwisu odbywa się zawsze na koszt operatora.
  Urządzenia powinny być starannie zabezpieczone na czas transportu. 5. W przypadku potwierdzenia przez serwis naprawy usterki w ramach obowiązującej gwarancji, urządzenia odesłane są do operatora na koszt serwisu.


 6. UWAGA!

  Dla dekoderów wynajmowanych od EVIO, w przypadku stwierdzenia usterki niepodlegającej naprawie gwarancyjnej, operator zobowiązany jest pokryć koszty naprawy pogwarancyjnej lub wykupić dekoder na własność wg zasad wykupu sprzętu określonych w umowie najmu. W sytuacji stwierdzenia usterki niepodlegającej naprawie gwarancyjnej (np. zalanie dekodera, mechaniczne uszkodzenie itp.), urządzenie może zostać odesłane do operatora lub zutylizowane przez serwis. W pierwszym przypadku operator oprócz pokrycia kosztów dekodera, pokrywa również koszty przesyłki.W drugim przypadku otrzyma fakturę za uszkodzony dekoder.

 7. W sytuacji stwierdzenia usterki niepodlegającej naprawie gwarancyjnej (np. zalanie dekodera, mechaniczne uszkodzenie itp.), urządzenie może zostać odesłane do operatora lub zutylizowane przez serwis. W pierwszym przypadku operator oprócz pokrycia kosztów dekodera, pokrywa również koszty przesyłki. W drugim przypadku otrzyma fakturę za uszkodzony dekoder.