W celu wyczyszczenia uszkodzonej bazy Sushi (dekoder nie może zrealizować transakcji w systemie DRM) należy: 

1. W systemie eBoo należy wygenerować jednorazowy kod PIN: zakładka "Ustawienia" -> "Reset PIN" -> "Wygeneruj nowy PIN"

2. Na włączonym dekoderze proszę wejść do MENU i wybrać pilotem kolejno: 8 3 7 7 4 6 6 7 BLUE (V E R S I O N S BLUE)

3. W ukrytym menu pojawią się trzy pozycje, proszę skorzystać z ostatniej "Wyczyść pliki bazy Sushi" i wpisać wygenerowany PIN (nie będzie widoczne pole do wpisania kodu - należy to zrobić na samej planszy)

4. Po wpisaniu PINu wyskoczy komunikat z pytaniem "Czy usunąć bazę SUSHI".

5. Po zaakceptowaniu operacji pojawi się komunikat o resecie urządzenia. Jeśli w ciągu 30 sekund dekoder sam się nie wyłączy, wtedy konieczne będzie ręczne odłączenie urządzenia z sieci. Urządzenie uruchomi się ponownie wraz z wyczyszczoną bazą Sushi.