Poniższa informacja przeznaczona jest dla inżynierów działów technicznych i operacyjnych odpowiedzialnych za infrastrukturę IT Państwa sieci.


Aby zdiagnozować, dlaczego dekoder długo przełącza kanał, należy dokładnie sprawdzić, które urządzenie za to długie przełączenie jest odpowiedzialne (dekoder, switch, PIM) Diagnozę można wykonać w następujący sposób:


  • Proszę o włączenie konsoli na PIM routerze łączącym się do RP z którego przesyłany jest do Państwa sygnał i sprawdzić czy i z jakim opóźnieniem pojawiają się wpisy (*,G) oraz (S,G), równocześnie można podsłuchać IGMP Membership Reporty od strony dekodera (aby wykluczyć ewentualne opóźnienia w generowaniu IGMP Membership Report przez sam dekoder) .


  • Jeśli tu nie ma opóźnień, to należy podsłuchać ruch PIM wychodzący i sprawdzić, czy wychodzi i z jakim opóźnieniem PIM-Join po grupę danego kanału.


  • Jeśli tu nie ma opóźnień, a pomimo to strumień pojawia się z opóźnieniem, to należy podsłuchać cały ruch i stwierdzić różnice czasowe między wyjściem PIM Join, a otrzymaniem strumienia.