Styk fizyczny z infrastrukturą telekomunikacyjną Evio można zrealizować w następujących lokalizacjach:


Poznań:

  • PCSS DC, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznań


Warszawa:

  • Equnix DC LIM+1, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
  • VirtuaOperator DC LIM-2, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa


Katowice:

  • Quicktel 4DC, ul. Adamskiego 7, Katowice