Specyfikacja techniczna dotycząca styku z Evio dla usługi IPTV Multicast

 

1. Zalecane fizyczne metody styku z siecią Evio wg preferowanej kolejności:

a) bezpośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet do infrastruktury Evio

b) pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet bazujący na transmisji danych, która zrealizowana jest przez innego dostawcę usług do infrastruktury Evio

c) pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet do infrastruktury Evio, zrealizowany poprzez węzeł wymiany ruchu do infrastruktury Evio

 

2. Zalecane parametry sieciowe dla wymiany ruchu IP z Evio:

 • poziom strat pakietów 0% (loss)
 • poziom opóźnień < 10ms (latency)
 • poziom fluktuacji < 10ms (jitter)

Zalecane parametry dotyczące wolumenu ruchu:

 • dla jednego strumienia z treścią 20 Mbit/s (pobieranie multicast)

1/1 Mbit/s (pobieranie/wysyłanie unicast)

 • dla jednego strumienia z treścią + nagrywanie 40 Mbit/s (pobieranie multicast)

2/2 Mbit/s (pobieranie/wysyłanie unicast)

Zalecane parametry dotyczące kształtowania ruchu w sieci Operatora:

 • dedykowany vlan dla segmentu świadczącego usługę IPTV Multicast/Unicast
 • ustawienie wyższego priorytetu dla usługi IPTV Multicast/Unicast (np.: IEEE P802.1p)
 • przed produkcyjnym uruchomieniem usługi operator zobowiązany jest do implementacji narzędzia diagnostycznego IPERF przygotowanego i udostępnionego przez Dostawców

 

Wymagane wsparcie dla protokołów:

 • routing statyczny
 • PIM Sparse Mode

sygnalizacja wspierana przez routery Evio na styku z Operatorem

 • IGMPv2

sygnalizacja wspierana przez dekodery IPTV Evio w sieci Operatora

 • IGMP Snooping

technika wymagana dla każdego portu, do którego podłączony jest dekoder

 • DHCP, DHCP relay

konfiguracja dekoderów w sieci Operatora

 • BGP

Wymiana informacji rutingowej pomiędzy sieciami Dostawców a Operatora