Specyfikacja techniczna dotycząca styku z Evio dla usługi IPTV Unicast


Zalecane fizyczne metody styku z siecią Evio wg preferowanej kolejności:

 • bezpośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet do infrastruktury Evio
  • wymiana informacji routingowej poprzez sesje BGPv4 do routera Evio
 • pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet bazujący na transmisji danych, która zrealizowana jest przez innego dostawcę usług do infrastruktury Evio
  • wymiana informacji routingowej poprzez sesje BGPv4 do routera Evio
 • pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet do infrastruktury Evio, zrealizowany poprzez węzeł wymiany ruchu do infrastruktury Evio
  • wymiana informacji routingowej poprzez sesje BGPv4 do routera Evio lub poprzez Route Serwery w węźle
 • styk zrealizowany przez publiczną sieć Internet do infrastruktury Evio
  • wymiana informacji routingowej poprzez sesje BGPv4 z operatorem obcym
  • metoda niezalecana w przypadku braku wymiany ruchu w obrębie sieci krajowych PL


Zalecane parametry sieciowe dla wymiany ruchu IP z Evio:

 • poziom strat pakietów 0% (loss)
 • poziom opóźnień < 10ms (latency)
 • poziom fluktuacji < 10ms (jitter)


Zalecane parametry dotyczące wolumenu ruchu:

 • dla jednego strumienia z treścią 20/1 Mbit/s (pobierania/wysyłanie)
 • dla jednego strumienia z treścią + nagrywanie 40/2 Mbit/s (pobieranie/wysyłanie)


Zalecane parametry dotyczące kształtowania ruchu w sieci Operatora:

 • dedykowany vlan dla segmentu świadczącego usługę IPTV Unicast
 • ustawienie wyższego priorytetu dla usługi IPTV Unicast (np.: IEEE P802.1p)


Informacje routingowe:

 • dostęp do treści IPTV Unicast możliwy jest poprzez AS57665
 • informacje dotyczące aktualnych styków międzyoperatorskich Evio znajdują się w bazie RIPE dla obiektu 'aut-num: AS57665'