Specyfikacja techniczna dotycząca styku z Evio dla usługi IPTV Multicast


Zalecane fizyczne metody styku z siecią Evio wg preferowanej kolejności:

 • bezpośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet do infrastruktury Evio,
 • pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet bazujący na transmisji danych, która zrealizowana jest przez innego dostawcę usług do infrastruktury Evio,
 • pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet do infrastruktury Evio, zrealizowany poprzez węzeł wymiany ruchu do infrastruktury Evio.


Zalecane parametry sieciowe dla wymiany ruchu IP z Evio:

 • poziom strat pakietów 0% (loss),
 • poziom opóźnień < 10ms (latency),
 • poziom fluktuacji < 10ms (jitter).


Zalecane parametry dotyczące wolumenu ruchu:

 • dla jednego strumienia z treścią 20 Mbit/s (pobieranie multicast)
  • 1/1 Mbit/s (pobieranie/wysyłanie unicast)
 • dla jednego strumienia z treścią + nagrywanie 40 Mbit/s (pobieranie multicast)
  • 2/2 Mbit/s (pobieranie/wysyłanie unicast)


Zalecane parametry dotyczące kształtowania ruchu w sieci Operatora:

 • dedykowany vlan dla segmentu świadczącego usługę IPTV Multicast/Unicast,
 • ustawienie wyższego priorytetu dla usługi IPTV Multicast/Unicast (np.: IEEE P802.1p).


Wymagane wsparcie dla protokołów:

 • routing statyczny,
 • PIM Sparse Mode:
  • sygnalizacja wspierana przez routery Evio na styku z Operatorem
 • IGMPv2:
  • sygnalizacja wspierana przez dekodery IPTV Evio w sieci Operatora
 • IGMP Snooping:
  • technika wymagana dla każdego portu, do którego podłączony jest dekoder
 • DHCP
  • konfiguracja dekoderów w sieci Operatora.