Specyfikacja techniczna dotycząca styku z Evio dla usługi IPTV Unicast

1. Zalecane fizyczne metody styku z siecią Evio wg preferowanej kolejności:

a) bezpośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet do infrastruktury Evio

wymiana informacji routingowej poprzez sesje BGPv4 do routera Evio

b) pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet bazujący na transmisji danych, która zrealizowana jest przez innego dostawcę usług do infrastruktury Evio

wymiana informacji routingowej poprzez sesje BGPv4 do routera Evio Transmisja

c) pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet do infrastruktury Evio, zrealizowany poprzez węzeł wymiany ruchu do infrastruktury Evio

wymiana informacji routingowej poprzez sesje BGPv4 do routera Evio lub poprzez Route Serwery w węźle - VLAN

d) styk zrealizowany przez publiczną sieć Internet do infrastruktury Evio

wymiana informacji routingowej poprzez sesje BGPv4 z operatorem obcym

metoda niezalecana w przypadku braku wymiany ruchu w obrębie sieci krajowych PL -NET

2. Zalecane parametry sieciowe dla wymiany ruchu IP z Evio:

  • poziom strat pakietów 0%           (losts)
  • poziom opóźnień < 10ms             (latency)
  • poziom fluktuacji < 10ms             (jitter)

3. Zalecane parametry dotyczące wolumenu ruchu:

  • dla jednego strumienia z treścią - 20/1 Mbit/s (pobierania/wysyłanie)
  • dla jednego strumienia z treścią + nagrywanie(na dysk lokalny) - 40/2 Mbit/s (pobieranie/wysyłanie)

4. Zalecane parametry dotyczące kształtowania ruchu w sieci Operatora:

  • dedykowany vlan dla segmentu świadczącego usługę IPTV Unicast
  • ustawienie wyższego priorytetu dla usługi IPTV Unicast (np.: IEEE P802.1p)

5. Informacje routingowe:

  • dostęp do treści IPTV Unicast, możliwy jest poprzez AS57665
  • informacje dotyczące aktualnych styków międzyoperatorskich Evio znajdują się w bazie RIPE dla obiektu 'aut-num: AS57665'


Wymagane wsparcie dla protokołów:

  • DHCP, DHCP relay (konfiguracja dekoderów w sieci Operatora)