IPERF.EVIO.PL


Idea i sens 

Istotnym elementem rozwiązania, jest uniezależnienie badania parametrów działania sieci, od badania strumieni audio-video otrzymywanych od nadawców.
Dostępna w sieci Evio wzorcowa grupa multicast, jednoznacznie określa czy na poziomie telekomunikacyjnym zadany kontent został dostarczony w sposób właściwy.

Dzięki narzędziu iperf, każdy Operator jest w stanie samodzielnie wyciągać wnioski w zakresie funkcjonowania szkieletu sieci Evio, transmisji pośredniczących pomiędzy siecią Evio i Operatorem, a także we własnej sieci.

Możliwość eksportu wykresów oraz porównywania wyników z sondami w innych sieciach, umożliwia Operatorom skuteczne reklamowanie swoich transmisji w przypadkach ich złego funkcjonowania.


Główną ideą i sensem wdrożenia narzędzia 'iperf multicast' jest badanie jakości działania sieci IP dla takich parametrów jak:

 • fluktuacje (jitter)
 • liczba pakietów przesłanych w złej kolejności (ooo)
 • liczba utraconych pakietów wyrażona ilościowo (lost)
 • liczba utraconych pakietów wyrażona procentowo(lost)


Składniki rozwiązania 

Rozwiązanie 'iperf multicast' składa się z następujących zasobów:

 • po stronie Evio, serwer strumieniujący wzorcową grupe multicast za pomocą narzędzia Iperfz parametrami:
  • lokalizacja fizyczna: PIM RP Evio Warszawa
  • grupa multicast: 231.10.10.10, port 5010
  • bitrate: 20 Mbit/s
  • pps: ok 1900
 • sonda multicast iperf dla miejsca, w którym badamy jakość transmisji w sieci Evio oraz u Operatorów
 • interfejs Iperf przedstawiający wizualizację wyników sond w sieci Evio oraz u Operatorów


Zasada działania

Poniższe elementy opisują ogólną zasadę działania systemu 'iperf multicast':

 • do sieci Evio strumieniowana jest dedykowana grupa multicast w trybie 24h
 • dedykowana grupa multicast dostępna jest w całej sieci Evio, dla wszystkich Operatorów
 • Operator uruchamia sondę, która dołącza się do dedykowanej grupy multicast z wykorzystaniem oprogramowania iperf
 • sonda zbiera wyniki testowanej grupy multicast, oraz za pomocą protokołu syslog przesyła je do centralnego serwera logującego Evio
 • Evio przetwarza odebrane wyniki z sond, oraz prezentuje je za pomocą interfejsu Iperf dla każdej zarejestrowanej sondy
 • Operator posiada indywidualne dane dostępowe, dzięki którym może oglądać i porównywać wyniki sond Evio, innych Operatorów oraz swoje


Sondy w sieci Evio

W drzewie sond systemu Iperf, każda sonda Evio oraz Operatora zawiera nazwę przełącznika do którego jest podłączona. Zabieg ten ma na celu szybką identyfikację miejsca, z którego Operator odbiera kontent tak by móc porównać swoje wyniki z sondą na brzegu sieci Evio.


Interpretacja wyników z sondy iperf

Wykorzystując wizualizacje z serwisu Iperf można bardzo szybko wyciągnąć wnioski w zakresie badanych parametrów.


Rozpoczynając detekcje problemów związanych z tranzytem kontentu multicast, zawsze należy rozpocząć ten proces od sondy w sieci Operatora.


W sytuacji kiedy sonda w sieci Operatora wskazuje straty, należy odszukać w drzewie serwisu Iperf sondę Evio, która podłączona jest do przełącznika świadczącego usługę dla Operatora.


Scenariusze:

 • sonda Evio na brzegu sieci w stronę Operatora nie wykazuje strat:
  • problem występuje w medium lub sieci pośredniczącej pomiędzy brzegiem sieci Evio a Operatorem
  • Operator powinien zgłosić problem do usługodawcy świadczącego transmisje danych dla Operatora
 • sonda Evio wykazuje straty:
  • problem występuje w sieci Evio


Przykład sondy, na której regularnie występują straty pakietów:

Przykład sondy, na której nie występują straty pakietów:


FAQ?


W jaki sposób mogę uruchomić sondę w swojej sieci?


            Minimalne wymagania sprzętowe:

 • serwer, komputer lub mikro komputer z kartą sieciową minimum Fast Ethernet
 • NIE ZALECA SIĘ uruchamiania sondy iperf na maszynie zwirtualizowanej, gdyż zwrócone wyniki będą często przekłamane (losowe straty pakietów, losowe fluktuacje)
 • sonda iperf musi mieć możliwość dołączenia się do grupy multicast 231.10.10.10 port 5010 z wykorzystaniem protokołu IGMP (warunki telekomunikacyjne identyczne jak dla STB)


            Minimalne wymagania programowe:

 • system operacyjny Linux
 • dostęp do sieci internet, do hosta iperf.evio.pl, protokół udp, port docelowy 514
 • zainstalowane pakiety iperf 2.x.x oraz logger >= 2.21
 • każda sonda Operatora musi prezentować się w sieci internet unikalnym publicznym adresem IP


            Konfiguracja usługi:

 • skrypt rc.iperf, który realizuje test za pomocą oprogramowania iperf oraz zwraca wyniki co 5 minut do centralnego systemu logującego Evio

#!/bin/bash

while true ; do
        iperf -s -u -B 231.10.10.10 -i 300 -p 5010 -y c | while read row ; do
            echo $row | logger -n iperf.evio.pl -d -t iperf -p local7.info
        done
done

chmod 700 /root/rc.iperf

 • skrypt należy dodać do autostartu w systemie operacyjnym np: poprzez dopisanie poniższego zapisu do /etc/rc.local

/usr/bin/screen -d -m /root/rc.iperf

 • po uruchomieniu sondy, należy przesłać zgłoszenie (nadawca musi być zdefiniowanym adresem kontaktowym w systemach Evio) na adres pomoc@evio.pl z następującymi informacjami:
  • nazwa operatora
  • publiczny adres IP, którym sonda prezentuje się w sieci internet


Czy mogę przesyłać logi częściej niż co 5 minut?


Logi parsowane przez systemy Evio są przetwarzane co 5 minut, więc przesyłanie ich częściej może wpłynąć na przekłamane prezentacje wyników.


Czy mogę przesyłać logi rzadziej niż co 5 minut?


Brak otrzymania logów od Operatora w ciągu 5 minut skutkuje brakiem kreowania wykresów dla badanych parametrów. Ponowne dostarczenie logów wznawia proces wizualizacji.


Jak duży wolumen strat jest dopuszczalny, który nie przekłada się na efekt zacięć audio/video?


Każdy wolumen strat przekłada się na zakłócenia w świadczeniu usługi dla Abonentów. Wprawne oko, jest w stanie wychwycić stratę jednego pakietu w zależności od aktualnej zwartości kontentu audio/video na ekranie telewizora.


Jaki adres IP mogę nadać sondzie iperf w nowym modelu świadczenia usług?


System CRM przewiduje pierwszy adres IP jako adres bramy w danej podsieci, natomiast kolejne 4 adresy IP w danej podsieci można wykorzystać dowolnie np: na sondę iperf co nie spowoduje kolizji z adresacją STB. Jednocześnie sonda iperf powinna mieć wskazane następujące adresy serwerów DNS: 10.100.108.2, 10.100.120.2.


* należy pamiętać, że Operator zgłasza wówczas adres IP sondy iperf z puli, którą otrzymał dla STB