Idea i sens

Istotą rozwiązania technologicznego jest podniesienie jakości i niezawodności świadczonych usług.

Evio zbudowało publiczną sieć telekomunikacyjną, która umożliwia bezpośrednią wymianę ruchu IP pomiędzy siecią Evio a siecią Operatora z pominięciem sieci pośredniczących. W efekcie, każdy Operator może dowiązać się do brzegu sieci Evio dedykowanym połączeniem, lub wykorzystać istniejące transmisje danych, które realizują ruch multicast. Kolejnie wymiana informacji routingowej następuje za pomocą protokołu BGP pomiędzy routerem Evio a routerem Operatora.


Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści na poziomie telekomunikacyjnym. Operatorzy, którzy wymieniają się ruchem IP z siecią Evio poprzez sieć Internet (nierzadko zawodną), mogą skorzystać z bezpośrednich łączników do sieci Evio lub transmisji danych, które najczęściej charakteryzują się lepszymi parametrami telekomunikacyjnymi.
Najważniejsze korzyści jakie wnosi rozwiązanie:

 • bardzo dobre parametry telekomunikacyjne w zakresie: fluktuacji, opóźnień, strat pakietów
 • brak podatnośći usług na czynniki występujące w sieci internet: zatory, straty pakietów, awarie, duże fluktuacje
 • bezpośredni wpływ na trasowanie ruchu IP najlepszą scieżką
 • bezpośrednia kontrola i wpływ na 'jakość' telekomunikacyjną w relacji Evio <> Operator
 • szybka detekcja problemów, które są trudno namierzalne w sieci internet
 • możliwość definiowana dwukierunkowych polityk quality of service


Wszystkie powyższe cechy dotyczą usług:

 • multicast, dla sygnalizacji unicast którą generują dekodery
 • unicast, jednocześnie dla sygnalizacji i kontentu w technice unicast, które generują dekodery


Model działania usługi

W modelu działania usługi przyjmuje się, iż każdy Operator może nawiązać sesje BGP do jednego, kilku lub jeżeli zachodzi zasadność do wszystkich routerów Evio w dostępnych węzłach publicznych. Nawiązanie wiecej niż jednej sesji BGP, bezpośrednio przekłada się na większą niezawodność świadczonych usług. Niezależnie od bezpośrednich styków z siecią Evio, wymiana ruchu publicznego Operatora poprzez sieć Internet z siecią Evio jest zawsze możliwa.Minimalne wymagania techniczne

Operator musi spełnić następujące wymagania, by móc nawiązać sesje BGP z siecią Evio:

 • numer AS przypisany do Organizacji Operatora w bazie RIPE, np: AS57665
  • dopuszcza się zestawienie sesji BGP z operatorem nadrzędnym, który rozgłasza adresacje w imieniu Operatora
 • publiczna adresacja IPv4 powiązana z numerem AS Operatora w bazie RIPE, np: 31.222.16.0/21
  • zgłoszona przez Operatora adresacja IPv4, która będzie rozgłaszana musi posiadać obiekt 'route' w bazie RIPE


Realizacja sesji BGP

Zasady ogólne:

 • koszt dowiązanie się do sieci Evio pokrywa Operator
 • Evio umożliwia zestawienie sesji BGP tylko do najbliższego routera w węźle (nie ma możliwości zestawienia sesji BGP do routera w Warszawie, nawiązując się do węzła w Katowicach lub w Poznaniu)
 • sesja BGP realizowana jest na dedykowanym vlanie w relacji router bgp Evio <> router BGP Operatora
 • sesja BGP realizowana jest na adresacji publicznej, którą zapewnia Operator (Evio akceptuje sieci połączeniowe /31, /30 lub /29)
 • Evio weryfikuje czy zgłoszona adresacja IP przez Operatora posiada obiekty 'route' powiązane ze zgłoszonym numerem AS, i tylko takie uwzględnia w filtrach BGP bez wyjątków
 • poprzez sesje BGP, Evio wymienia się informacją routingową tylko w zakresie sieci publicznych


Ustala się następującą procedurę zestawienia sesji BGP z siecią Evio:

 • Operator zgłasza chęć nawiązania sesji BGP z Evio poprzez zgłoszenie na adres pomoc@evio.pl
 • Operator ustala z Evio numer portu/vlanu, oraz publiczną adresację połączeniową IPv4
 • Evio konfiguruje sesje BGP dopiero po stwierdzeniu poprawnej łączności z Operatorem poprzez test icmp na sieci połączeniowej


Szczegóły techniczne związane z protokołem BGP po stronie Evio:

 • numer AS BGP Evio: 57665
 • prefiksy rozgłaszane przez Evio: 31.222.16.0/21 oraz 185.226.44.0/22
 • skonfigurowana sesja BGP po stronie Evio działa w trybie pasywnym, sesja po stronie Operatora musi działać w trybie aktywnym
 • dla wymiany ruchu IPv4, Evio zawsze preferuje informacje routingową otrzymaną poprzez sesje BGP zestawioną z Operatorem


FAQ?


Czy mogę zestawić sesję BGP z Evio na potrzeby wymiany informacji routingowej związanej z protokołem PIM?


Istnieje taka możliwość w przypadku realizacji usługi w tak zwanym nowym modelu świadczenia usług.


Czy mogę nawiązać sesję BGP z Evio używając adresacji niepublicznej?


Opisany model nie przewiduje takiej możliwości.


Czy mogę nawiązać sesję BGP z Evio używając prywatnego numeru AS?


Opisany model nie przewiduje takiej możliwości.


Czy mogę użyć istniejącego vlanu związanego z protokołem PIM/IGMP do zestawienia sesji BGP w sieci publicznej?


Opisany model nie przewiduje takiej możliwości. Dla sesji BGP w sieci publicznej musi być zestawiony dedykowany vlan.


Czy mogę nawiązać relację z Evio poprzez wykorzystanie routingu statycznego?


Zdecydowanie odradzamy takie rozwiązanie. W uzasadnionych przypadkach istnieje taka możliwość, przy czym Operator bierze na siebie ryzyko związane z wszelkimi implikacjami dotyczącymi braku dynamicznego przełączania tras routingowych. W takim scenariuszu, Evio włącza/wyłącza statyczny routing do prefiksów wskazanych przez Operatora tylko i wylącznie na żądanie Operatora. Operator musi wykazać w bazie RIPE, iż jest użytkownikiem wskazanej adresacji.