eBOO – czyli elektroniczne Biuro Obsługi Operatora – to panel dostępny pod adresem http://eBOO.evio.pl, za pomocą którego operatorzy, partnerzy EVIO, mogą zamawiać i konfigurować usługi, z których korzystają.

                    

Dostęp do panelu posiadają jedynie osoby do tego uprawnione, wskazane przez operatora w umowie dotyczącej świadczenia danej usługi przez EVIO.

Panel eBOO umożliwia między innymi:


-zamawianie dekoderów STB udostępnianych przez EVIO w ramach usługi wynajmu eSTB

-zamawianie dosyłu kanałów TV w postaci multicastu IP, w ramach usługi eCDN (Content Delivery Network)

-śledzenie historii i stanu aktualnych zamówień,

-dostęp do ewidencji dekoderów zakupionych lub wynajmowanych przez operatora od EVIO.