W celu przesłania wiadomości do abonenta sieci, po zalogowaniu do systemu eBOO (http://eBOO.evio.pl) wybieramy zakładkę Wiadomości

Zakładka wiadomości

Po wybraniu zakładki „Wiadomości” użytkownik może przeglądać listę zdefiniowanych w systemie wiadomości.

 

Wygląd ekranu listy wiadomości: 


Wiadomości definiowane są przez następujące pola:


 • tytuł – nagłowek wiadomości
 • przeznaczenie – może przyjąć jedną z 2 wartości:
  • wszyscy – wiadomośc zostanie wyświetlona na wszystkich dekoderach w sieci operatora
  • użytkownik – wiadomość zostanie wyświetlona jedynie na dekoderze wyspecyfikowanego użytkownika
 • urządzenie  - adres MAC dekodera, na którym ma się wyświetlić wiadomość przeznaczona dla konkretnego użytkownika, nieużywane w przypadku wiadomości przeznaczonej dla wszystkich abonentów
 • priorytet – może przyjąć jedną z 2 wartości:
  • zwykła – wiadomość trafi do skrzynki wiadomości użytkownika, użytkownik zostanie powiadomiony o nowej wiadomości poprzez zmianę wyglądu ikony na ekranie powitalnym
  • priorytetowa - wiadomość trafi do skrzynki wiadomości użytkownika, przy pierwszym wyświetleniu zostanie też automatycznie pokazana w okienku na ekranie powitalnym
 • data utworzenia
 • data wygaśnięcia – wiadomość będzie aktywna jedynie do wskazanej daty wygaśniecia
 • aktywna – czy wiadomość ma być pokazywana użytkownikom
 • wiadomość – treść wiadomości


Dla wiadomości dostępne są też statystyki pokazywania: • przeczytana – czy wiadomość przeznaczona dla użytkownika została przez niego wyświetlona na ekranie
 • ilość wyświetleń – liczba wyświetleń wiadomości przeznaczonej dla wszystkich abonentówTworzenie nowej wiadomości

 

Po kliknięciu w przycisk Utwórz wiadomość użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowej wiadomości i zapisania jej do bazy. Wiadomość zostanie opublikowana na portalu w ciągu 15 minut od momentu zdefiniowania.

 

Wygląd okienka tworzenia nowej wiadomości: Import wiadomości z pliku 

Istnieje też możliwość importu wiadomości (lub listy wiadomości) z pliku CSV. W tym celu należy kliknąć przycisk Importuj z pliku i wskazać plik. Jest to przydatne przy wysyłaniu dużej liczby wiadomości przeznaczonych dla konkrtenych urządzeń.

 

Plik CSV powinien mieć nastepujący format:

 


TYTUŁ, TREŚĆ, AKTYWNA, DATA_WYGAŚNIECIA, PRIORYTET, PRZEZNACZENIE (, MAC)


 

gdzie:


 1. aktywna – wartość 0 lub 1
 2. data wygaśnięcia – format „yyyy-MM-dd HH:mm”
 3. priorytet – wartość „NORMAL” lub „PRIORITY”
 4. przeznaczenie – wartość „USER” lub „ALL”
 5. MAC – w przypadku przeznaczenia „USER” - format „XX:XX:XX:XX:XX:XX”


 

Plik CSV powinien być zaenkodowany za pomocą UTF-8. 


Przykładowy plik CSV: Pierwsza wiadomość,Treść pierwszej wiadomośći,1,2014-05-19 00:00,NORMAL,ALLWiadomość priorytetowa,Uwaga uwaga!,1,2014-05-19 00:00,PRIORITY,ALLWiadomość dla użytkownika,Zażółć gęślą jaźń,1,2014-05-19 00:00,NORMAL,USER,68:63:59:12:34:56Nieaktywna wiadomość dla użytkownika,Ważne!,0,2014-05-19 00:00,PRIORITY,USER,68:63:59:12:34:56


 

Wygląd okienka importu wiadomości: