1. Klikamy przycisk MENU na pilocie od dekodera, po wskazanej czynności na ekranie telewizora pojawi się Menu główne.


2. Za pomocą pilota od dekodera wyszukujemy zakładki Ochrona rodzicielska i klikamy przycisk OK.


3. Z uruchomionego po prawej stronie ekranu wybieramy opcję Zmień kod PIN.


4. Następnie klikamy przycisk OK, po czym na ekranie telewizora pojawi nam się komunikat o konieczności wprowadzenia dotychczasowego numeru PIN.


5. Po wprowadzeniu dotychczasowego kodu PIN zostaniemy skierowani do ekranu Zmień kod PIN. Wpisujemy dotychczasowy kod PIN oraz dwukrotnie nowy kod PIN, a następnie klikamy na polu Zastosuj przycisk OK.


6. Kod PIN został zmieniony.UWAGA!!! STANDARDOWY KOD PIN W DEKODERACH eBOX to 1234.