PROCEDURA SERWISOWA STB- ADB

(Obowiązuje od 1 października 2017 r.) 

  W przypadku zgłoszenia przez abonenta awarii STB, należy zawsze w pierwszej kolejności:

 


  1. Sprawdzić STB na stanowisku testowymczy rzeczywiście występują objawy uszkodzenia. Błędne ustawienia w konfiguracji dekodera nie będą traktowane przez serwis jako awaria,w przypadku dostarczenia sprawnego dekodera do serwisu operator zostanie obciążony kosztami ekspertyzy NFF (No Fault Found – awarii nie stwierdzono). Lista najczęstszych błędów w konfiguracji klasyfikowanych jako NFF, jest załączona do niniejszego dokumentu.

 

WAŻNE:

Serwis STB wynajmowanych/zakupionych przez operatora od EVIO, realizowany jest w lokalizacji Logistyka EVIO Polska Sp. z o.o., Ul. WĘGLOWA 1/3, budynek 2, piętro 1, pok. 11, 60-122 POZNAŃ.

 

  2. W przypadku potwierdzenia usterki dekodera zgłoszonej przez abonenta, należy postępować wg. następującej procedury w wariancie odpowiednim dla 

      STB zakupionych/wynajmowanych od EVIO:

 
Należy wypełnić właściwy PROTOKÓŁ SERWISOWY
STB WYNAJMOWANE Protokol_serwis_WYNAJEM_ADB.xls
      STB ZAKUPIONE                  Protokol_serwis_ZAKUP_ADB.xls


*Wzory protokołów stanowią załącznik do niniejszego artykułu.


W protokole należy podać:

      - dane operatora, kontakt i adres na który STB mają zostać odesłane po serwisie,

- datę zgłoszenia, numer seryjny dekodera, model, opis uszkodzenia, załączone akcesoria.

 

Dodatkowo należy każdorazowo zaznaczyć:

- czy brakujące akcesoria mają zostać uzupełnione przez serwis ?

- oraz w przypadku dekoderów zakupionych*, czy dekoder i opakowanie mają zostać po naprawie rewitalizowane(odnowione).

 

*Dekodery udostępnione w modelu wynajmu są automatycznie wymieniane lub rewitalizowane w ramach usługi najmu bez dodatkowej opłaty.

 

      Koszt akcesoriów dodawanych przez serwis oraz rewitalizacji przeprowadzonej na życzenie operatora określony jest w aktualnym cenniku usług serwisowych.

3. Przesłać protokół serwisowy w formie w elektronicznej na adres e-mail serwisu:

    

        pomoc@evio.pl

  4. Przesłać urządzenia do naprawy na adres serwisu (wraz z wydrukowanym protokołem)

Logistyka EVIO Polska Sp. z o.o.
Ul. WĘGLOWA 1/3, budynek 2, piętro 1, pok. 11
60-122 POZNAŃ


UWAGA: Dostarczenie sprzętu do serwisu odbywa się zawsze na koszt operatora.5. Niezwłocznie po otrzymaniu sprzętu serwis rozpoczyna naprawę zgodnie z zasadami udzielonej gwarancji (STB zakupione) lub umowy wynajmu (STB wynajmowane)

      STB WYNAJMOWANE -  wymiana STB na sprawny egzemplarz

      STB ZAKUPIONE  
-naprawa uszkodzonego STB

  6. W przypadku potwierdzenia przez serwis naprawy usterki w ramach obowiązującej gwarancji, urządzenia odesłane są do operatora na koszt serwisu.

  7. W sytuacji stwierdzenia przez serwis przypadku NFF (No Fault Found – awarii nie stwierdzono), operator zobowiązany jest pokryć koszty przeprowadzonych przez serwis testów,

sporządzenia ekspertyzy technicznej w wysokości określonej w cenniku usług serwisowych. Koszt odesłania sprzętu z serwisu do operatora również ponosi operator.


  8. W sytuacji stwierdzenia przez serwis przypadku OWR (Out of Warranty Repair – naprawa nie podlegająca gwarancji) – serwis sporządzi ekspertyzę techniczną oraz wraz z wyceną ewentualnej naprawy dostarczy do operatora. Naprawa rozpocznie się po potwierdzeniu przez operatora pokrycia jej kosztów. W każdym takim przypadku operator zobowiązany  jest do pokrycia kosztów sporządzenia ekspertyzy serwisowej oraz kosztów odesłania sprzętu z serwisu.


UWAGA: Dla dekoderów wynajmowanych od EVIO, w przypadku stwierdzenia usterki nie podlegającej naprawie gwarancyjnej, operator zobowiązany jest pokryć koszty naprawy pogwarancyjnej lub wykupić dekoder na własność wg zasad wykupu sprzętu określonych w umowie najmu.


  9. W sytuacji stwierdzenia usterki nie podlegającej naprawie gwarancyjnej (np. zalanie dekodera, mechaniczne uszkodzenie itp.), oraz stwierdzenia przez serwis przypadku BER (Beyond Economical Repair – koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu), uszkodzone urządzenie może zostać odesłane do operatora lub zutylizowane przez serwis.  W pierwszym przypadku operator oprócz kosztów sporządzenia ekspertyzy technicznej pokrywa również koszty przesyłki.