Uprzejmie informujemy, że usługa Timeshift oraz Start Over jest dostępna na wszystkich kanałach oferowanych w usłudze Telewizji Światłowodowej prócz kanałów należących do grupy TVN.


Poniżej załączamy krótką instrukcję korzystania z tych funkcji: