Dokument w wersji edytowalnej stosowany przy wymianie STB pomiędzy EVIO, a operatorem.