Dokument w wersji edytowalnej stosowany przy zwrotach wynajmowanych urządzeń.