Możliwa jest aktualizacja grupy EVIH5015/PROD do wersji firmware 3.7.8062, oraz wersji aplikacji 2.7.0(R)-embed-rc.59. Aplikacja w wersji rc.59 pozwala na ręczne ustawienie parametrów połączenia sieciowego - także w sytuacji, w której STB inicjuje połączenie w sieci bez serwera DHCP.


Jeśli DHCP nie jest używane w sieci - aby móc skorzystać z opcji ręcznej konfiguracji, konieczna jest aktualizacja dekodera do najnowszej wersji oprogramowania, ponieważ dekodery produkowane są z wersja firmware'u nie wspierającą jeszcze takiej konfiguracji. Konieczne jest więc zaktualizowanie STB w sieci z DHCP, jednak po aktualizacji dekoder będzie działał w dowolnej sieci.


Aby ręcznie skonfigurować parametry sieci należy wejść do menu Diagnostyka->Sieć.Za pomocą strzałek zmienić opcje DHCP na "Statyczny". Następnie można dokonać edycji pól:

- adres IP,

- brama,

- maska,

- Serwer DNS1,

- Serwer DNS2.


Każde z pól można edytować wpisując z klawiatury numerycznej wartości odpowiednich adresów (wystarczy wejść na odpowiednie pole, by zacząć edycje, nie trzeba naciskać OK). Aby wyczyścić całość pola, należy posłużyć sie przyciskiem CLEAR (pod 7ką), aby wymazać ostatni znak przyciskiem BACKSPACE (pod 9tką). Uzyskanie kropki mozliwe jest za pomoca przycisku GWIAZDKI.


Po dokonaniu zmian konieczne jest ich zatwierdzenie. Po przyjęciu konfiguracji nastąpi restart aplikacji.