Poniżej lista błędów dekodera eBOX Z123:


EP01 - łącze sieciowe odłączone - unlink

EP02 - łącze sieciowe nieaktywne - network down (unlink)

EP03 - NTP wyłączone

EP04 - adres NTP nieustawiony lub niewłaściwy

EP05 - adres serwera DNS1 nieustawiony lub niewłaściwy

EP07 - adres routera nieustawiony lub niewłaściwy

EP08 - adres podsieci nieustawiony lub niewłaściwy

EP09 - adres urządzenia STB nieustawiony lub niewłaściwy

EP10 - Wystąpił problem z łączem sieciowym (plus jakiś kod poniżej EP10)

EP11 - Wystąpił problem z połączeniem do routera, nie zadziałał ping do router

EP12 - Wystąpił problem z połączeniem do Internetu, nie działa połączenie do http://webcache01.evio.pl/test

EP13 - Wystąpił problem z ustawieniami czasu - zegar systemowy zwraca rok poniżej 2017

EP14 - Wystąpił problem z połączeniem TLS (do https://eboo-cache-fnd.evio.pl/abox-dev/provisioning?mac=TESTSSL)

EP99 - błąd wywołania funkcji API