Poniżej znajdą Państwo wzór prośby, który należy przesłać na pomoc@evio.pl w przypadku chęci przetestowania usługi w nowym modelu technologicznym eTV (BGP + PIM SPARSE):

 

"Szanowni Państwo,


Chcemy wziąć udział w testach nowego modelu świadczenia usług.

Prosimy o wyznaczenie/przesłanie:

  • nowych sieci połączeniowych /30 dla istniejących styków telekomunikacyjnych - wyznaczenie BGP AS dla Operatora
  • wyznaczenie prefiksu dla potrzeb adresowania STB w sieci Operatora


Zmianę sieci połączeniowych wykonamy w uzgodnionym terminie.

Dziękujemy."