Aby otworzyć pasek boczny, należy kliknąć na niego. Po wybraniu listy "Abonenci", widoczne będzie poniższe MENU


Aby wyświetlić listę abonentów, należy wybrać z widocznego wyżej menu pozycję lista abonentów. Abonenta można również wyszukać po wpisaniu jego danych do pola "Szukaj abonenta"


Lista abonentów podlega filtrowaniu. Aby skorzystać z filtra, należy w nagłówku w odpowiedniej kolumnie wpisać wartość, której poszukujemy:Jeśli wprowadzone dane znajdują się w crm, dopasowania zostaną wyświetlone na liście.


Aby dodać nowego abonenta, należy wybrać przycisk "Dodaj Abonenta"Po wybraniu przycisku pojawi się okno do wprowadzenia danych:W polach, gdzie występuje symbol

dane pobierane są z bazy. Po wprowadzeniu wartości, należy chwilę odczekać, aż pojawi się lista do wyboru. Jeśli system nie znajduje żadnego dopasowania, może to oznaczać, że wpisane dane są błędne lub crm nie posiada w swojej bazie danych wprowadzonej wartości. Wówczas należy zaznaczyć pole "poza terytem" aby system nie wyszukiwał adresu w bazie, a przyjął wprowadzane dane, jako poprawne.


Kiedy wprowadzone zostały dane abonenta, należy wybrać przycisk "Dodaj" Po jego wybraniu zostanie wyświetlony następujący ekran:Jeśli w danych jest błąd, można edytować dane abonenta poprzez wybranie przycisku "Zmień dane Abonenta"


Dodanie umowy do konta abonenta następuje po wybraniu przycisku "Dodaj Umowę"


Zostanie wyświetlony następujący ekran:Niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól. Numer umowy może być dowolną wartością. Data zawarcia to data z dokumentu umowy sporządzonej z abonentem. Data aktywacji to data rozpoczęcia świadczenia usług- pole to będzie aktywne dopiero, gdy wybierzemy składniki umowy oraz przypiszemy dekoder.


Należy również uzupełnić pole: "Adres Świadczenia usługi":Po uzupełnieniu adresu należy dodać pakiety/promocje do umowy. Aby w liście "Promocje" były widoczne pozycje, należy wcześniej przejść do zakładki "Oferta" a następnie "Moje promocje" lub "Promocje EVIO". W zakładce "Moje promocje" można utworzyć dowolną promocję, jednak EVIO nie bierze w nich udziału. Oznacza to, że jeśli zostanie utworzona promocja na 24 miesiące i pierwszy rok będzie oznaczony jako bezpłatny, Operator ponosi koszty za abonentów korzystających z tej promocji już od początku trwania umowy. Zakładka "Promocje EVIO" zawiera promocje udostępnione przez EVIO, w których nasza firma bierze udział. Dodawanie promocji omówiono w innym artykule.


Poprawnie wypełniona umowa będzie wyglądać następująco:Jeśli wszystkie dane zostały uzupełnione, aby aktywować umowę, należy wybrać przycisk "Zapisz"


Umowa na karcie abonenta będzie wyglądać następująco:W ten sposób została utworzona umowa abonencka z pakietem Optimum w promocji Telewizja Światłowodowa w Twoim rytmie. Regulamin promocji znajduje się w Portalu Operatora.