Jeśli abonent zdecydował się na zakup pakietu dodatkowego w trakcie trwania umowy, można oczywiście dodać go w systemie CRM.


Należy odszukać interesującą nas umowę i przejść do trybu edycji:Zostanie wyświetlony ekran edycji i możemy dodawać nowe produkty i promocje. Np. abonent zdecydował się dołożyć usługę TV GO. Należy wybrać ją z listy i uzupełnić datę "od":


i następnie wybrać przycisk "Zapisz"


Jeśli abonent zdecydował się na dodatkowy dekoder, należy przejść do trybu edycji, wybrać listę Multiroom i zaznaczyć "ptaszkiem" dekodery, które zostały mu wydane. Następnie należy zamknąć listę i wybrać przycisk "Zapisz"


Karta abonenta po dodaniu multiroom będzie wyglądać w poniższy sposób:


Zamykanie pakietów dodatkowych następuje w poniższy sposób:


Należy przejść do trybu edycji umowy, następnie przy pakiecie, który chcemy zamknąć, należy wybrać przycisk: 

Następnie wprowadzić datę zakończenia oraz wybrać przycisk "zakończ z datą"

i na końcu "zamknij"

Pakiet TV GO zostanie w tym wypadku wyłączony wraz z końcem grudnia, gdyż abonenta zawsze obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.


Jeśli abonent rezygnuje z multiroom, należy wejść na jego kartę główną i wybrać przycisk "oddaj użyty w umowie dekoder"oraz zatwierdzić po pojawieniu się okna. Nie obowiązuje tu miesięczny okres wypowiedzenia, dekoder odłączany jest natychmiast.Wszystkie pakiety dodatkowe należy kończyć zawsze na koniec miesiąca. System nie zezwala na zamknięcie pakietów trakcie jego trwania.