Jeżeli abonent zdecydował się na zmianę pakietu w trakcie trwania jego umowy promocyjnej, która jest w okresie przywiązania, jest możliwa jedynie zmiana na pakiet wyższy. Zmianę taką należy zgłosić poprzez wysłanie zgłoszenia na pomoc@evio.pl. Samodzielnie wprowadzenie zmiany spowoduje, że crm wciąż będzie naliczać opłatę za dotychczasowy pakiet promocyjny.


Jeżeli abonent podpisał aneks do umowy, który ma wejść w życie po zakończeniu obecnej umowy, należy przejść do trybu edycji umowy, zakończyć obecny pakiet podstawowy na koniec miesiąca i dodać nowy pakiet z początkiem nowego miesiąca. Jeśli zmiana powoduje zwiększenie pakietu i abonentowi zależy, aby weszła w życie jak najszybciej, prosimy o przesłanie zgłoszenia na pomoc@evio.pl z taką informacją. Wtedy zmiana zostanie wprowadzona przez pracownika Evio. Jeśli abonent przedłuża umowę w ramach dotychczasowego pakietu, nowa umowa wchodzi w życie zawsze z początkiem nowego miesiąca.

Poniżej zrzuty ekranu z operacji:


Abonentowi kończy się okres przywiązania wynikający z promocji 30 listopada 2019 (24 miesiące kalendarzowe liczone od 15 listopada 2017)


Następnie należy wpisać datę i wybrać przycisk "zakończ z datą" oraz zamknij


Po zamknięciu okna należy dodać nową promocję z pakietem lub pakiet bez promocji i wprowadzić datę w polu od 01/12/2019. Dodawanie pakietu opisane jest w innym artykule.


W przypadku, gdy promocja działa na niestandardowych warunkach, niezbędne jest wysłanie zgłoszenia z prośbą o zmianę pakietu. Opisana sytuacja wygląda, jak na obrazie poniżej: