Jeżeli abonent złoży wypowiedzenie swojej umowy, która nie posiada okresu przywiązania, jej okres przywiązania wygasł lub wygaśnie z dniem, na który abonent życzy sobie rozwiązania umowy, operację taką można wprowadzić samodzielnie.


Należy wejść na konto abonenta, przy odpowiedniej umowie wybrać przycisk edycji, a następnie w prawym górnym rogu wybrać przycisk "zakończ" W oknie należy wybrać odpowiednią datę (zawsze ostatni dzień miesiąca) zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Np abonentowi, który złoży wypowiedzenie w listopadzie 2019 roku, umowa może zostać zakończona z dniem 31 grudnia 2019, natomiast jeśli abonent złoży wypowiedzenie 1 grudnia, jego umowa może zostać rozwiązana na dzień 31 stycznia 2020. System crm pozwoli zakończyć umowę wyłącznie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


Rozwiązanie umowy przed upływem okresu przywiązania opisano w innym artykule.
Data zakończenia poszczególnych pakietów zostanie powielona. Nie ma konieczności zamykania osobno każdego pakietu,


UWAGA!! Jeśli na Umowie Abonenta widnieje przy produkcie znak czerwonego wykrzyknika bezwzględnie należy zgłosić chęć rozwiązania takiej Umowy do EVIO.