Jeżeli abonent złoży wypowiedzenie swojej umowy, która nie posiada okresu przywiązania, jej okres przywiązania wygasł lub wygaśnie z dniem, na który abonent życzy sobie rozwiązania umowy, operację taką można wprowadzić samodzielnie.


Należy wejść na konto abonenta, przy odpowiedniej umowie wybrać przycisk edycji, a następnie w prawym górnym rogu wybrać przycisk "zakończ" W oknie należy wybrać odpowiednią datę (zawsze ostatni dzień miesiąca) zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Np abonentowi, który złoży wypowiedzenie w listopadzie 2019 roku, umowa może zostać zakończona z dniem 31 grudnia 2019, natomiast jeśli abonent złoży wypowiedzenie 1 grudnia, jego umowa może zostać rozwiązana na dzień 31 stycznia 2020. System crm pozwoli zakończyć umowę wyłącznie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


Rozwiązanie umowy przed upływem okresu przywiązania opisano w innym artykule.
Data zakończenia poszczególnych pakietów zostanie powielona. Nie ma konieczności zamykania osobno każdego pakietu,