Umowa abonenta może zostać rozwiązana przed upływem okresu promocji wyłącznie w poniższych przypadkach i wyłącznie przez pracownika EVIO po przesłaniu zgłoszenia na pomoc@evio.pl:


1. Zgon abonenta- umowa zostaje zamknięta w trybie natychmiastowym, potrzebny skan aktu zgonu.


2. Windykacja- umowa zostaje zamknięta na koniec miesiąca, w którym zostanie przesłane zgłoszenie, potrzebny skan pisma windykacyjnego przesłanego do abonenta


3. Zmiana miejsca zamieszkania poza obszar działania Operatora- obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, potrzebny skan rozwiązania umowy z abonentem z wyraźnym wskazaniem powodu


4. Reklamacja rozpatrzona pozytywnie przez EVIO- rozwiązanie zgodnie z decyzją działu reklamacji Evio


5. Cesja na innego abonenta- rozwiązanie z dniem wskazanym w dokumencie cesji, potrzebny skan cesji


Samodzielne zamknięcie umowy w trakcie okresu przywiązania nie powoduje zaprzestania naliczania opłat przez Evio.