Jeśli zaszła potrzeba zmiany dekodera głównego należy przejść do umowy abonenta i wybrać tryb edycji.


Następnie rozwinąć listę "dekoder główny" i wybrać nowe urządzenie, a następnie wybrać przycisk "zapisz" Po tej operacji będą widoczne na koncie obydwa dekodery, dlatego po zapisaniu należy przejść na kartę klienta i wybrać przycisk "oddaj dekoder" przy dotychczasowym dekoderze. Spowoduje to zwrócenie dekodera na magazyn i na koncie abonenta pozostanie tylko nowo dodany dekoder.