Jeśli abonent ma uruchomiony produkt Try&Buy, jest on oznaczony poniższym symbolem:Zamknięcie takiego produktu następuje poprzez wybranie zaznaczonego przycisku, wpisanie odpowiedniej daty w oknie, które się pojawi i wybranie przycisku "zakończ z datą"


Produkty try&buy nie posiadają okresu wypowiedzenia w trakcie promocji, jednak po okresie promocyjnym posiadają miesięczny okres wypowiedzenia. Produkty try&buy należy zawsze kończyć z ostatnim dniem miesiąca, chyba, że regulamin promocji, w ramach której został uruchomiony, mówi inaczej.


Poprawne zakończenie pakietu Try&Buy spowoduje w systemie CRM, że pole "data do" będzie posiadać odpowiednią datę. W przypadku braku daty po zakończeniu, prosimy o kontakt z działem wsparcia operatora.