aby sprawdzić status każdego z dekoderów na Magazynie Głównym, należy kliknąć w zakładkę Magazyn ->Spis STB.
Listę dekoderów można filtrować. Filtrować można po danych Abonenta, mac adresie, numerze seryjnym, modelu oraz typie urządzenia (dekoder główny, multiroom, demo)
Dostępna jest opcja wygenerowania pliku CSV Magazynu Głównego

Drugą funkcją dostępną z poziomu zakładki Magazyn jest możliwość przypisywania uprawnień DEMO do każdego z dostępnych w Magazynie Głównym dekoderów.


Aby przypisać uprawnienia DEMO, należy wpisać MAC dekodera po, czym kliknąć przycisk "szukaj" a następnie przycisk zapisz.

Po zapisaniu i zatwierdzeniu operacji dekoder otrzyma uprawniania do wszystkich dostępnych kanałów w ofercie.


Usunięcie uprawnień dekoderowi jest możliwe po kliknięciu przycisku  


Po usunięciu dekodera z listy DEMO, można dodać nowe urządzenie.